Privacy

De persoonsgegevens die u ons verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR - Verordening EU 2016/679 van 27 april 2016).

Ze worden opgeslagen in de bestanden van de naamloze vennootschap Dufrais S.A., rue de Merckhof 110, B-4880 AUBEL - RPR Luik (Afdeling Verviers), met ondernemingsnummer 0417.724.065, die verantwoordelijk is voor de verwerking ervan.

Deze gegevens zullen verwerkt worden in het kader van marketingacties: gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes met betrekking tot onze producten en diensten; ze kunnen ook gebruikt worden voor de personalisatie van de reclame op onze website of voor statistische doeleinden.

U beschikt te allen tijde over de volgende rechten met betrekking tot de gegevens die u ons verstrekt hebt:

  • recht op informatie en toegang tot de gegevens die u betreffen,
  • het recht om deze gegevens te corrigeren of te schrappen,
  • recht op beperking van de verwerking van deze gegevens,
  • het recht om u te verzetten tegen de verwerking ervan.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de volgende kanalen:

  • per e-mail op het adres: info@dufrais.be 
  • per fax op het nummer: 087/680 661,
  • per post op het adres: Dufrais S.A. - Marketing - rue de Merckhof 110, B-4880 AUBEL.

Wij bewaren uw gegevens zo lang u lid blijft van het Dufrais’ getrouwheidsprogramma; ze zullen gewist worden zodra u aangeeft dat u niet langer lid wilt zijn en/of u uw recht op schrapping, zoals hierboven omschreven, uitoefent.

Voor alle zekerheid brengen wij u ervan op de hoogte dat u, als u vindt dat de verwerking van uw gegevens niet conform is, de mogelijkheid hebt om dit te melden aan de Privacycommissie (commission@privacycommission.be).

Cookies

Wij brengen u ervan op de hoogte dat wij algemene cookies gebruiken om het gebruiksgemak van onze website te verbeteren; u kunt de instellingen van uw browser wijzigen om het gebruik van deze cookies te voorkomen.